Inca Machu Picchu

Maču Pikču

Tražeći Vilkabambu, izgubljeni grad Inka, Hajram Bingam je pronašao Maču Pikču 24. Jula 1911. godine. Smatra se da ga je sagradio Jupanki Inka Pačakuti i verovatno je služio kao kraljevska rezidencija.

Sipan

Sipan

Zahvaljujući pljačkašima grobnica (uakerosi) 1987. godine, arheolog Volter Alva predstavio je svetu važan arheološki nalaz, grobnicu gospodara Sipana. Pronalaženje ove grobnice spada u jednu od najvažnijih arheoloških otkrića, kako u obe Amerike tako i u svetu.

Chan Chan

Ćan Ćan

Kultura Ćimu (XIII – XV veka) izgradila je najveći grad od blata u svetu. Zauzimao je površinu od oko 20 kvadratnih kilometara, a naseljavalo ga je blizu 40.000 ljudi.

Kukulkan El kastiljo

Kukulkan

Posvećen bogu znanja Kukulkanu. Španci je nazivaju El Kastiljo, nalazi se u starom majanskom gradu Ćićen Ica. Visoka je oko 60 metara i ima 365 stepenika koji predstavljaju dane u godini.

Azteck

Sunčev Kamen

Monolit koji teži 25 tona i ima prečnik od 3,60m. Nađen je na centralnom trgu u gradu Meksiko 16. Decembra 1760. Poznat i kao astečki kalendar, izložen u Nacionalnom muzeju antropologije u Mexico City-ju.

LatinskAmerikaUariuari
  Centar naroda Uari nalazio se u oblasti Anda na oko 25 kilometara severno od grada Ajakuća. Prostirao se od Kahamarke i Lambajekea na severu, do Siuasa i Sukanija na jugu. Procenjuje se da carstvo Uarijanije opstalo duže od dva veka, a period njihove ekspanzije obuhvata razdoblje između 800 – 900. godine n.e. U prestonici carstva, koja je bila veliki gradski centar, nalazio se kompleks građevina pravougaone osnove, sagrađenih od grubog kamena i sa visokim zidovima (oko 7 metara), kao palata i terasa. Te građevine su bile opasane velikim zidinama dužine nekoliko stotina metara, koje možemo okarakterisati kao neku vrstu gradskih četvrti. Kamen i glina predstavljaju osnovne elemente pri gradnji. U graditeljstvu preovladavaju građevine pravougaone osnove, dok su kružne retkost. Uticaj Naske i Tiauanako kulture je primetan kod estetskih tvorevina Uarija. Primer, u grnčarstvu se uticaj Tiahuanako odražava na velike ceremonijalne činije, čiji su ukrasni motivi inspirisani elementima sa Kapije sunca (Puerte del Sol). Pronađene su šolje i sudovi manjih dimenzija, pravih i paralelnih strana, što svedoči o uticaju Naske. Njihova površina je savršeno uglačana i ukrašena antropomorfnim, zoomorfnim i fitomorfnim figurama. Većina arheologa smatra (može, a ne mora da znači) da su Uari Indijanci bili despotski i osvajački narod koji je živeo u snažnoj i centralizovanoj državi. Na njenoj teritoriji niklo je više značajnih centara, među kojima je i poznati Paćakamak u blizini glavnog Peruanskog grada Lime. Smatra se da je Paćakamak bio toliko jak religijski centar da je uspeo da razbije centralizam Uarija. Moguće da je to bio jedan od uzroka propasti kulture Uari.